ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Φ/Γ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!

photos by hcg.gr

Συνέχεια ενημέρωσης:

Αναφορικά με το Φ/Γ ”HADDAD 1” σημαίας Βολιβίας, στο όποιο ανευρέθησαν μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και στα υπόλοιπα εμπορευματοκιβώτια όπου διαπιστώθηκε ότι σε έξι (06) από αυτά μεταφέρονταν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών και συγκεκριμένα, τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι (4.936) χαρτοκιβώτια, τα οποία περιείχαν σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια (49.347.800) τσιγάρα.

Σημειώνεται ότι ικανός αριθμός χαρτοκιβωτίων περιείχε κυτία τσιγάρων διαφορετικών εταιριών από τις αναγραφόμενες εξωτερικώς των κιβωτίων.

Πλοίο καθώς και όλα τα εμπορευματοκιβώτια παραμένουν κατασχεμένα στη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου.

Σχολιάζοντας...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s