ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ MINOAN LINES 2015-MINOAN LINES: SUMMER SCHEDULES 2015!

ΙΟΥΛΙΟΣ

3/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς (11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

4/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

10/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

11/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

17/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

18/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

24/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

25/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

26/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

29/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς Ηράκλειο(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

31/7 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

2/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

5/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

7/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

8/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

9/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

12/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

14/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

16/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

19/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

21/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

22/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

23/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

26/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

28/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

29/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

30/8 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) FESTOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) KNOSSOS PALACE

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

5/9 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

6/9 Ηράκλειο(11:00)-Πειραιάς(18:00) KNOSSOS PALACE

Πειραιάς(11:00)-Ηράκλειο(18:00) FESTOS PALACE

JULY

3/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

4/7 Heraklion(11:00)-PIRAEUS(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus (11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

10/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00) -Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

11/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

17/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

18/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

24/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

25/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

26/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

29/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Heraklion Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

31/7 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

AUGUST

1/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00)KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

2/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

5/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

7/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00) -Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

8/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

9/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

12/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

14/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

16/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

19/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

21/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

22/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

23/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

26/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

28/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

29/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

30/8 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) FESTOS PALACE

Piraeus (11:00)-Heraklion(18:00) KNOSSOS PALACE

SEPTEMBER

5/9 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

6/9 Heraklion(11:00)-Piraeus(18:00) KNOSSOS PALACE

Piraeus(11:00)-Heraklion(18:00) FESTOS PALACE

One thought on “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ MINOAN LINES 2015-MINOAN LINES: SUMMER SCHEDULES 2015!”

Σχολιάζοντας...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s