ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-CONSTRUCTIONS OF MAINTENANCE IN THE PILOT BOAT!!

Την Τρίτη 14/4/15 το σκάφος της πλοηγικής υπηρεσίας “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΙ” με αριθμό 48 βγήκε από το νερό και μεταφέρθηκε στο καρνάγιο του λιμανιού.Εκεί ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού υφάλων και συντήρησης τη μηχανής.Το σκάφος θα βαφτεί λίγες ώρες πριν ξαναέρθει σε επαφή με το νερό.Η πιλοτίνα πιθανώς να ξαναπέσει στο νερό το πρωί της Τρίτης.

On Tuesday 14/4/15 the pilot boat “MACEDONIA II” with number 48 of Heraklion Pilot Station was came out of the water and moved to the shipyard area of Heraklion port.Then the maintenance of the pilot boat was started,firstly the boat’s bottom was cleaned and constructions of maintenance of the engine were started.The pilot boat will be painted several hours before its return to the water(probably in Tuesday).

Σχολιάζοντας...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s