ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΜΩΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-REPAIRS OF THE LIGHTING IN THE NORTH PIER OF HERAKLION PORT!!

Εργασίες αποκάταστασης φωτισμού ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στον βόρειο μώλο Ηρακλείου.Σημειώνουμε ότι η σοβαρή κακοκαιρία που έπληξε στις αρχές Μαρτίου το Ηράκλειο κατέστρεψε όλα τα φώτα και τις καλωδιώσεις του μώλου.

Repairs of the lighting were started today in the north pier of Heraklion port.We notice that the bad weather conditions in the start of March destroyed all the lights and the cables of the pier.

Σχολιάζοντας...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s