ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ-PRESENTATIONS OF SHIPS

dscn8502

Για να δείτε το αφιέρωμα στο CELESTYAL OLYMPIA πατήστε στην εικόνα-To view the presentation of “CELESTYAL OLYMPIA” press at the icon.

DSCN9158Για να δείτε το αφιέρωμα στο CELESTYAL ODYSSEY πατήστε στην εικόνα-To view the presentation of “CELESTYAL ODYSSEY” press at the icon.

EUROPA 2
EUROPA 2 ΑΦΙΕΡΩΜΑ-EUROPA 2 PRESENTATION

Για να δείτε το αφιέρωμα στο EUROPA 2 πατήστε στην εικόνα-To view the presentation of “EUROPA 2” press at the icon.

COSTA CLASSICA
COSTA CLASSICΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-COSTA CLASSICA PRESENTATION

Για να δείτε το αφιέρωμα στο COSTA CLASSICA πατήστε στην εικόνα-To view the presentation of “COSTA CLASSICA” press at the icon.

Σχολιάζοντας...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: